Continu Group Privacy Statement

Continu b.v., Flightforum 40,  Kamer van Koophandel (29049044). Alle aan Continu

b.v. (hierna Continu) gelieerde organisaties en handelsnamen geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kan er worden gedacht aan activiteiten als: Detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

Wij respecteren de privacy van alle sollicitanten die graag voor Continu willen werken. Transparantie en betrouwbaarheid staan bij Continu hoog in het vaandel. Daarom leggen we je in dit privacy statement uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we jouw gegevens beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.

Onze werkwijze is in overeenstemming met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking en daarom zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens wanneer jij besluit te solliciteren via onze werkenbijcontinu.nl website of via een ander kanaal. We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien deze zijn geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk, in dit geval zullen wij jou benaderen of je interesse hebt om bij ons te solliciteren en zullen wij handelen conform ons privacystatement. Wanneer je jouw persoonsgegevens op publieke middelen hebt geplaatst kun je worden benaderd of jij interesse hebt om bij ons te solliciteren, is dit het geval zullen wij je opnemen in ons bestand. Indien jij je digitaal heb gesolliciteerd via onze werkenbijcontinu.nl pagina of via een ander kanaal zal je automatisch worden opgenomen in ons bestand.

 Bij sollicitatie;

 • NAW gegevens & e-mail
 • Profielgegevens en openbare gegevens
 • Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat.

Aanvullende gegevens zullen wij verzamelen op het moment dat je voor Continu gaat werken. Je zal op dat moment een aanvullend privacy beleid ontvangen waarin is opgenomen welke gegevens we van jou nodig hebben om bijvoorbeeld je salaris uit te kunnen betalen.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens Je gegevens conform dit privacy statement verwerken we op basis van de volgende grondslagen.

 • Op grond van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar mijndata@continu.nl.
 • Om jou te kunnen benaderen op grond van gerechtvaardigde belangen die in ieder afzonderlijk geval niet zwaarder mag en zal wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy. Dit doen we op basis van een zorgvuldige belangenafweging.

 Waarvoor gebruiken we je gegevens?

 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Om jou te kunnen benaderen of je geïnteresseerd bent om bij Continu te komen werken.
 • Om jouw geschikt- en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor eventueel werk binnen Continu.
 • Om met jou en intern te kunnen communiceren gebruiken wij o.a. e-mailverkeer. Hier zullen wij een geschiedenis van bijhouden zolang dit noodzakelijk is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.

 Met wie kunnen we je persoonsgegevens delen?

 • Verwerkers en/of ontvangers die namens Continu diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen.

 Hoelang bewaren we je gegevens?

Continu bewaart jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor we verzamelen. De bewaartermijn die van toepassing is, is in elk afzonderlijk geval verschillend. Dit bepalen we met inachtneming van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan, daarom zullen wij nooit gegevens langer bewaren dan noodzakelijk is. Wanneer jij je toestemming hebt gegeven zullen we jouw sollicitatiegegevens een jaar bewaren. Na dit jaar zullen wij jouw gegevens automatisch verwijderen.

Je persoonlijke rechten Als we gegevens van je verwerken heb je een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met de afdeling HR.

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Continu.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Voor jouw gemak houdt Continu bij welke vacatures jij eerder hebt bekeken. Op basis van cookies tonen wij jou je eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken de websites wordt jou gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies om bepaalde cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

Beveiliging

Continu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Continu heeft de nodige passende maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Continu genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Continu kan hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Wijziging privacy statement

Continu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de werkenbijcontinu.nl website staat de actuele versie. Wij bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: december 2019

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming/gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via mijndata@continu.nl of Continu b.v. Flightforum 40, 5657 DB Eindhoven t.a.v. Data Protection Officer